Wat is een Jahr?

Wat is een Jahr? - Dat is soveel
As van dien Lävenstied dat Deel!

Een Dardel, Veerdel, Fieftel is 't,
Solang du Moders Kindje büst
Dat is een Seßtel, Achtel noch,
Wenn di de Mester kriggt in Toch.

Een Teintel, Twalftel is noch veel
Bi Jungensknäp un Kinnerspeel;
Een Wäk: Wat is se lang, un wiet
Bit Jahrmarkt un de Wiehnachtstied!
Een Winter: Garneet uttomäten.
Wo lang een Jahr? - Noch rein vergäten.

Denn aber kaamt de Tieden drad
Wo 't heet: Wo gau de Ferien gaht!
Man meent, veer Wäken neem' keen Enn' -
Nu sünt se in een Ruff darhenn!

Denn - is de Speeltied ganz versträken -
Denn loopt de Jahren as de Wäken:
Een Dartigstel, een Veertigstel
Van 't Lävent, - ja, wo löppt dat fell!

Denn büst du flietig un geschäftig -
Mi eenmal sünt se dar, de Föftig.
Un wat an Jahren kummt un geiht
Is nu, as wenn dat fleegen deiht.

Denn - och - een Jahr is bloot soveel
As van dien Lävenstied dat Deel.

Klaus Groth.